Sponsoring


Naszą działalność zawdzięczamy głównie Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, jednak przy ilości zadań, które realizujemy, nie jest ona w stanie pokryć wszystkich naszych potrzeb finansowych. Szukamy patronatu oraz sponsoringu. Dla nas liczy się każda instytucja czy firma, która w jakikolwiek sposób mogłaby nam pomóc... oczywiście nie za darmo.
W zamian oferujemy:
- reklamę na powierzchni modelu, koszulkach, banerach, które zabierzemy na zawody
- umieszczenie logo instytucji bądź firmy na stronie projektu i na stronach WSOSP
- promocję w środowisku inżynierów i studentów
- możliwość wypożyczenia modeli, udostępnienie naszych projektów na imprezy firmowe
- wymienianie sponsorów podczas wywiadów i reportaży prasowych i telewizyjnych

Dziękujemy serdecznie obecnym sponsorom za wspieranie naszej działalności. Każda udzielona przez Państwa pomoc przekłada się na naszą działalność i procentuje realizacją kolejnych projektów, które bardzo dużo wnoszą w proces naszego samokształcenia.

Nasi sponsorzy:Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
www.WSOSP.pl


Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul.Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
www.ITWL.pl


WLEPKI.COM Spółka Cywilna Artur Brzeziński,Filip Marciniak
ul.Mikołajczyka 25
41-200 Sosnowiec
www.WLEPKI.com
Strona Główna | Nasz Team | Osiągnięcia w zawodach | Konkursy projektowe | Organizowane imprezy | Projekty | Wyjazdy | Galeria | Sponsoring | Kontakt | Plakat | Kalambury | Pictionary |
© NKMK.pl Łukasz Żurek Wszelkie prawa zastrzeżone.
sulejenkmk.pl